+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 11/09/2015 Rektora w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Pobierz