+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 12/10/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 2 października 2013 roku w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego im. Jana Amosa Komeńskiego w Karvinie (Republika Czeska) Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz