+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 13/09/2015 Rektora w sprawie określenia wzoru protokołu z postępowania i decyzji w sprawie potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia efektów uczenia się

Pobierz