+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 14/10/2018 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej

Pobierz