+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 19/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach inżynierskich

Pobierz