+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 2/01/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz