+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 2/01/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia specjalności dla kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz