+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 2/02/2020 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do wyłaniania reprezentacji osób zatrudnionych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie

Pobierz