+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 2/06/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie druków dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie

Pobierz