+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 2/09/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz