+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 2/09/2023 Rektora Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2023/2024

Pobierz