+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 2/11/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie składania kwartalnych raportów z pracy naukowo-badawczej przez pracowników zatrudnionych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz