+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 21/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/09/2019 z dnia 24 września 2019r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych

Pobierz