+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 3/02/2020 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Rady Programowej

Pobierz