+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 3/06/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. sprawie opiat za przeprowadzenie postępowania dotyczącego potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Pobierz