+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 3/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz