+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 3/10/2018 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 08 października 2018 r. w sprawie ustalenia wwrów oświadczeń zgodnych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Pobierz