+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 3/10/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz