+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 3/12/2022 Rektora MANS z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)

Pobierz