+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 4/04/2023 Rektora MANS z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zakresu zadań Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziałach i Filiach Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pobierz