+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 4/09/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2013/2014

Pobierz