+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 4/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Pobierz