+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 4/10/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Senackiej ds. organizacji rozwoju kadry akademickiej oraz stypendiów naukowych

Pobierz