+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 5/09/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Pobierz