+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 5/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz