+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 5/09/2023 Rektora Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznaniu bądź nie przyznaniu pomocy materialnej studentom Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2023/2024

Pobierz