+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 5/10/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie utworzenia ogólnouczelnianego instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Europy Środkowej (IEŚ) w Wyższej Szkole Menedżerskiej

Pobierz