+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 6/02/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Rekrutacyjno-Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na Państwowym Kijowskim Uniwersytecie Technologii

Pobierz