+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 6/09/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz powierzenia Komisjom

Pobierz