+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 6/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz powierzenia Komisjom

Pobierz