+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 6/10/2018 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Studenckiclt Praktyk Zawodowych

Pobierz