+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 7/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznawania/nie przyznania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz