+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 7/09/2023 Rektora Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)

Pobierz