+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 7/10/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie przekształcenia Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości oraz Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Katedrę Marketingu

Pobierz