+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 9/09/2015 Rektora w sprawie powołania i organizacji Uczelnianego Punktu Informacyjnego ds. potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz