+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 2/09/2016 w sprawie określenia nowych specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz