+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 3/09/2016 w sprawie określenia nowych specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych

Pobierz