+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 3/1/2016 w sprawie składanie oświadczeń o zaliczeniu do minimum kadrowego oraz wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczycieli akademickich

Pobierz