+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 4/09/2016 w sprawie określenia nowych specjalności na kierunku Administracja na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji

Pobierz