+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 5/01/2017 w sprawie utworzenia Zakładu Informatyki na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych

Pobierz