+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 5/1/2016 w sprawie kontroli realizacji zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz