+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 7/1/2016 w sprawie udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie kształtowania koncepcji kształcenia, projektowania, oceny i doskonalenia programu kształcenia w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz