+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora nr 8/1/2016 w sprawie utworzenia Ogólnouczelnianego Instytutu naukowo - badawczego o nazwie: "Miedzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa Strategicznego"

Pobierz