+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz organizowania zgromadzeń na terenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz