+48 22 59 00 730

Zarządzenie Rektora z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Zespołu Rozwoju Metod Kształcenia na Odległość

Pobierz