Kadra

Agnieszka Kaseja

Executive coach 1000+h| Corporate Wellness&Resilience Programs | Trenerka odporności psychicznej i rezyliencji  | Psychotraumatolożka |Practitioner EIA EMCC, ICF PCC | Superwizor akredytowany coachingu i mentoringu | Ekspert DISC od 24 lat| Prezes zarządu EMCC Poland 2016-18| SkutecznyCoaching.pl

Wspieram transformację na głębokim poziomie. Pracuję w nurcie doświadczeniowym BODY&MIND i ACT Coaching w podejściu  uwrażliwionym na traumę (Trauma Informed Coaching). Specjalizacja: siła i odporność psychiczna jednostek i organizacji. Wspieram menedżerów i  liderów oraz organizacje w byciu silnym i łagodnym jednocześnie. Pomagam w procesie akredytacji EMCC, ICF, Izba Coachingu

www.skutecznycoaching. pl