Kadra

dr Lidia D. Czarkowska – Gościnna Wykładowczyni

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, autorka i trener metody Coaching Integratywno-Transpersonalny dla zaawansowanych coachów i mentorów. Psycholog, socjolog, antropolog i pedagog; Konsultant, trener, coach, mentor i superwizor. Dyrektor Instytutu Jakości Życia Quality of Life Institute. Autorka wielu publikacji z zakresu coachingu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu

Założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego,

Założycielka i od 2008 roku kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring; Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych, m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

Od 21 lat aktywnie działa w biznesie mając firmę konsultingową prowadzi warsztaty, treningi i coachingi, mentoring a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też specjalistyczne kursy doskonalące i superwizje dla zaawansowanych coachów i mentorów.

Prowadziła szkolenia zamknięte, warsztaty, treningi i webinary m.in. dla pracowników: ITM, Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, UKIE, ARiMR, Rady Miasta Krakowa, PBDiM, Urzędu M. St. Warszawy, Ciech S.A., Agros-Nova, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, NovoNordisk, Medicover, LuxMed, Orange, Nestle, Strabag, Saint-Gobain, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Union Investment, BGK, BZ WBK, Sealed-Air, McDonald’s, Toyota, Generali Investments, DB,Schenker i in.

Indywidualny Executive i Leadership Coaching oraz Coaching strategiczny na poziomie Zarządu m.in. dla: LuxMed, Pandora, Nestle, Sealed-Air, Saint Gobain, Lactalis-Polska, ManRolland, Akademii Leona Koźmińskiego, V&S Luksusowa, MSD Polska Merck & Co, Sandoz, Thea, Bayer, Toyota, VIG Expert, Compensa, Benefit Solutions, McDonald’s, BNP Paribas Bank Polska i in. oraz na zlecenia indywidualnych klientów (prawników, lekarzy, właścicieli firm, członków zarządu i Top Execituves)

Przebyte kursy profesjonalne:

o   The Art and Science of Coaching (Erickson College; Marilyn Atkinson, Richard Hyams, Tony Husted) kurs akredytowany przez ICF

o   CoachWise Essentials (Coaching Center) kurs akredytowany przez ICF

o   Transforming Communication (Richard Bolstad) Szkolenie i uprawnienia trenerskie

o   Racjonalna Terapia Zachowań (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej)

o   Coaching prowokatywny I i II (wg Franka Farelly’ego)

o   Coaching menedżerski (Robert Dilts)

o   Generative Coaching (Stephen Gilligan)

o   Panorama Społeczna (Lukas Derks)

o   Gestalt Coaching (prof. Paul Barber)

o   Intuitive Coach (Evolution coaching Joanna Flanagan) kurs akredytowany przez ICF

o   Certyfikowany coach Zen Coachingu

o   Success Insigths: DISC (certyfikat i uprawnienia badawcze) oraz 

o   Workplace Motivators Model (Values) (certyfikat i uprawnienia badawcze)

o   MTQ48 – Mental Toughness (certyfikat i uprawnienia badawcze)

o   MindSonar (certyfikat i uprawnienia badawcze)