Kadra

Katarzyna Latek-Olaszek

Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka International Education Society London- Improving Management Skills, posiada BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development. Jako aktywny coach szeroko kształci się w obszarze coachingu z narzędzi coachingowych oraz rozwija duchowo (certyfikaty i kursy min. Coaching intuicyjny, ICC, CoachWiseEssentials, Soul Coaching, Money Coaching, Coach Provocative, Praktyk NLP). Aktywny konsultant Mental Toughness (raporty MTQ48/MTQPLUS) wykorzystujący wiedzę i badania o odporności i wrażliwości do tworzenia programów ze wsparciem coachingowym.

Ponad 27 lat doświadczenia w pracy ze zmianą ze Spółkami Skarbu Państwa, firmami międzynarodowymi, sektorem MŚP w Polsce. Od roku 2013 należy do grupy Ekspertów dla pracowników administracji publicznej (służby skarbowe) współpracując z KPRM i Szkołą Skarbowości. Pracowała z takimi firmami jak: PZU, Tchibo, Grupa Orlen, Grupa Puławy, Expander, Kupiec, Atradius, KB Folie, Infosys, Tauron, Panek Rent a Car, Stocznia Remontowa.

Autorka metody E-coaching© wykorzystującej coaching pisany na dedykowanej platformie oraz rozwój auto-refleksyjności w procesie pisania. (ponad 8 lat doświadczeń pracy w tej metodzie, 600 klientów z doświadczeniem tej metody, 85% realizacji celów przy wsparciu tej metody).

Specjalizuje się w obszarach: zarządzanie zmianą, współprzywództwo, krytyczne myślenie, nowoczesne metody rozwoju (coaching, mentoring, tutoring). Projektuje i wdraża wybrane procesy z obszary HR (komunikacja i kultura regularnej informacji zwrotnej, rozwój firmy a zdrowie firmy, sens i profilaktyka w pracy, wartości w firmie).

Jako wykładowca akademicki prowadziła pierwsze w Polsce zajęcia e-learningowe z przedmiotów: coaching i mentoring zanim jeszcze formuła zdalnych zajęć zagościła na dobre na Uczelniach. Współpracuje z Uczelnią Łazarskiego, UTH w Warszawie, Politechniką Białostocką. Autorka badań jakościowych nad postrzeganiem i poznaniem coachingu, coachingu przywódcy, artykułów i rozdziałów w recenzowanych książkach o coachingu.

W 2013 roku została wyróżniona za wsparcie na rzecz sektora MSP przez Prezydenta RP. W 2017 roku nominowana przez klientów do nagrody Skrzydła coachingu a w 2019 roku otrzymała statuetkę na rzecz Etyki w pracy coacha w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez Izbę Coachingu.

Humanistka, zafascynowana choreoterapią i pracą z ciałem, łączy analityczne myślenie z kreatywnym podejściem. Liderka kobiecości.