Kadra

Monika Gąsienica

Trenerka, konsultantka i facylitatorka.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Szkołę Trenerów Haliny Nałęcz – Nieniewskiej oraz The Art&Science of Coaching Ericsson College i Wszechnicy UJ. Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze umiejętności menedżerskich, rozwoju kompetencji osobistych, współpracy wewnątrz- i międzyzespołowej oraz kontaktów z klientami. Tworzyła profile kompetencyjne, pomagała w tworzeniu i wdrażaniu systemów oceny pracy. Wspierała pracę wewnętrznych zespołów trenerskich.

Członkini International Association of Facilitators, uzyskała certyfikat Certified Professional Facilitator IAF. Facylitację wykorzystuje najczęściej we wspieraniu procesów tworzenia i wdrażania zmian w organizacjach. Zajmuje się facylitacją także od strony metodologicznej, jest kierownikiem merytorycznym Szkoły Facylitatorów UJ.

Pracowała m.in. dla: 3M, IKEA, ING S.A., Jeronimo Martins, KMPG, Microsoft, Makro Cash and Carry, PricewaterhouseCoopers, PKO BP, Puratos Polska, Santander Consumer Bank, Stowarzyszenie “Wiosna”, Vattenfall, Volvo, Volkswagen, TUiR Warta.

Interesuje się również psychodynamicznymi aspektami relacji w organizacjach. Uczestniczy w konferencji Group Relations „Making the difference” w charakterze konsultantki, korzysta z elementów rozumienia psychodynamicznego w pracy doradczej z organizacjami.