+48 22 59 00 730

dr hab. Vladimír Krčméry

Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Vladimírowi Krčméremu W dniu 8 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Aula Magna Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (ul.Kawęczyńska 36) odbyła się pierwsza w historii Uczelni uroczystość wręczenia dyplomu Honorowego Profesora (Professora Honorificum) Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie J.M. prof. MUDr. Vladimírowi Krčméremu, DrSc. Dr.h.c. Mult. Rektorowi i Założycielowi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie […]